mainBack
headMenyDekor
Språk: Norsk: Osko

Jorda er en gave fra skapelsen


Naturen er gitt til mennesket til glede og bruk her i denne verden. Mennesket er skapt av jorden og har en bestemt oppgave i forhold til jorden. Vi skal stelle med naturen og forvalte den, slik at alle kan leve av den.

Mennesket hører til i et område og ikke omvendt. Samer var i tidligere tider organisert i siidaer. Bestemte siidaer hadde rett til beite, jakt og fangst innenfor deres området. Får man kjærlighet til naturen følger det også med et ansvar for å ta vare på den.I dag brukes siidabegrepet i hovedsak i reindriften.

Før i tiden var mennesker sterkt knyttet til naturen, men hvordan er det i dag? Hvordan bruker mennesker naturen i dag? Hvordan viser vi respekt, ydmykhet og kjærlighet overfor naturen? På hvilken måte?

 

 
Utskriftsvennlig versjon

Om innholdet

 

Å tro på en usynlig Gud, er veldig vanskelig. Bibelen sier at Gud skapte verden.
Gud skapte mennesket av jorda. Gud har gitt mennesket en særskilt oppgave i forhold til det øvrige skaperverk. Gud har ment at menneskene skal være forvaltere, medarbeidere og tjener. Vi skal ikke til å ta oss til rette og sløse vekk livet og naturen. Ved døden skal mennesket igjen bli til jord, og oppstå igjen av jorda på den siste dag. Jorda er en del av skaperverket. Jorda gir vekster, mat, vann og alt vi trenger. Menneskene har i alle tider overlevd på det naturen gir. I samiske tradisjon er det viktig å lytte til naturens stemme Hva betyr det? Vi skal ferdes varsomt i naturen og ikke høste mer enn naturen tåler. Vi skal velsigne det som lever. Vi skal leve i takknemlighet til Skaperen for jordens gaver.
 

 
mainTail3spalte